Fernando Míguez Sánchez

PRESIDENTE

Carlos Reinlein Farré

VICEPRESIDENTE

Beatriz Vizcaíno Fernández

2ª VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

Herminio Santos Cameán

TESORERO

Mario González Rodríguez

DIRECCIÓN DEPORTIVA

Felipe López Pérez

SECCIÓN DE MONTAÑA

Ramón Vizoso Río

SECCIÓN DE ATLETISMO

Jacinto Parga Fernández

TICs Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

María Nogareda Marzoa

PROYECTO SOCIAL

Pilar Barreiro 2

Pilar Barreiro Senra 

SECCIÓN DE ATLETISMO